*Informația este publicată în forma electronică pe pagina-web www.fsoil.info/sa/ a societății de interes public ”Floarea Soarelui” S.A. în baza art. 119 alin. (5) al Legii cu privire la piața de capital №171 din 11.07.2012